Search

Je hebt vage of terugkerende gezondheidsklachten?

Een lichamelijke klacht of ziekte is in veel gevallen vervelend, beperkend en zelfs om moedeloos van te worden. Zeker wanneer deze steeds terugkeert of maar niet verbetert. Of wanneer de conclusie ‘solk’ (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klacht) wordt gesteld.

Vaak liggen er aan een medische klacht of ziekte meerdere factoren ten grondslag. Naast gezonde voeding, meer beweging en  minder stress spelen in sommige gevallen niet altijd voor de hand liggende zaken ook een rol. Zo blijkt o.a. de weerstand tegen de klacht, het helen van relaties en het niet meer wegduwen van emoties een belangrijke positieve bijdrage te kunnen leveren aan iemands gezondheid. Kunnen je eigen gedachten tevens van invloed zijn op je gezondheid, in die mate dat ze je (indirect) kunnen ‘vergiftigen’ of ‘helen’. Maar er zijn nog meer mogelijk onbelichte zaken die een rol spelen, soms zelfs spelen transgenerationele verbanden. Daarnaast heeft niet alleen ieder orgaan zijn eigen lichamelijke functie en betekenis, maar kun je er ook sociaal-emotioneel naar kijken, waarbij bijvoorbeeld mensen met darm- of maagklachten, die niet alleen moeite hebben met het verteren van hun voeding, wellicht eveneens moeite met het verteren van eerste indrukken, of het verteren van iets wat in het verleden gebeurd is. 

Ook bepaalt je onderbewuste, wat zo’n 95 % behelst (i.t.t. 5 % bewust) het grootste deel van je handelen en psychische/fysieke gezondheid en functioneren.

Meer zicht op onderliggende zaken of patronen kan helpend zijn, door ziekte of lichamelijke klachten niet alleen als last, maar ook als signaal of uiting van iets te zien. Hierin ligt hopelijk een mogelijkheid van, een tot op heden nog vaak onbenutte, samenwerking tussen reguliere geneeskunde en alternatieve geneeswijze. Het zou elkaar, m.i. goed kunnen versterken en ondersteunen.

Hiermee is niet gezegd dat alles oplosbaar is of dat dat de eerste insteek moet zijn. Verlichting of acceptatie van klachten kan ook een doel op zich zijn.

Interessant om hier wat meer over te horen?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak

Peggy Winde,
psycholoog

peggy@praktijkeigen-wijzer.nl 
0650275201

Close
Praktijk Eigen-Wijzer © Copyright 2018. All rights reserved. Gemaakt door 1234websites
Close